Image by Aaron Burden

Methoden

Somatic Experiencing - Cranio Sacraal - Systemisch werk

 

In de eerste plaats wil ik natuurlijk jou als mens ontmoeten, daar waar jij op dat moment bent.

De basismethode waarmee ik werk is de 'Somatic Experiencing' methode, een methode voor lichaamsgerichte trauma behandeling. Aanvullend werk ik met de 'Cranio Sacraal therapie' methode en 'Systemisch werk' (ook bekend als Familieopstellingen). 

In het moment kijken we wat er nodig is en wat aansluit bij jouw hulpvraag en proces. Zo is elke sessie weer anders. 

 

Lichaamsgerichte Trauma therapie: 'Somatic Experiencing'

'Somatic Experiencing' vormt de basismethode waarmee ik werk. Dit is een lichaamsgerichte methode voor het ontladen van opgebouwde stress en traumaverwerking, ontwikkeld door Dr. Peter Levine.
Dr. Peter Levine onderzocht hoe het kan dat dieren in het wild regelmatig met de dood bedreigd worden en hier vrijwel geen traumatische gevolgen van ondervinden. Terwijl mensen al van één heftige gebeurtenis, hun hele leven last kunnen houden.

Hij ontdekte dat een dier dat aan gevaar is ontsnapt, gedrag laat zien om de opgebouwde stress af te voeren door instinctief te trillen, schudden of bewegen. Hoewel mensen dezelfde instinctieve regulatie- en afvoer mechanismen hebben als dieren, blijkt ons denkende (rationele) brein deze instinctieve mechanismen vaak te blokkeren. Na een heftige gebeurtenis neemt al snel je rationele brein het weer over en wil je bijvoorbeeld zo snel mogelijk je leven weer oppakken of probeer je te begrijpen en te verklaren wat er precies is gebeurd. Het hoofd ‘overruled’ daarmee de instinctieve natuurlijke reacties van het lichaam om de stress te ontladen en af te voeren. Dit niet afvoeren van stress leidt tot een opeenhoping van spanning die zich op verschillende manieren vast kan zetten in ons lichaam. Doordat de stress letterlijk in ons lichaam en zenuwstelsel achterblijft gaat deze een eigen leven leiden. De balans raakt verstoord. Dit kan leiden tot fysieke, emotionele en mentale klachten.

Op grond van deze ontdekking en wetenschappelijk onderzoek in de neurobiologie, ontwikkelde Peter Levine een behandelmethode waarbij de gestagneerde stress in het lichaam, alsnog gedoseerd ontladen (en het trauma verwerkt) kan worden.


Werkwijze

Tijdens de sessie zitten we beiden op een stoel. We verplaatsen de aandacht naar je zintuiglijke (lichamelijke) ervaring in het moment en kijken hoe trauma zich manifesteert in jouw lichaam. En we onderzoeken wat nodig is om de vastgelopen spanning alsnog af te voeren.

Ons lichaam heeft van nature het vermogen om vanuit spanning naar ontspanning te bewegen. Deze natuurlijke ‘heen en weer’ beweging (pendel) is een zelfregulerende capaciteit die het lichaam helpt spanning en stress af te voeren. Stress en trauma gerelateerde klachten ontstaan onder andere doordat deze regulerende heen en weer beweging geblokkeerd is geraakt, waardoor de afvoer van spanning is vastgelopen. De opgehoopte spanning blijft dan in je lichaam opgeslagen wat vervelende klachten (o.a. PTSS symptomen) met zich meebrengt.

Tijdens een sessie bewegen we bewust en op gedoseerde wijze ‘in’ en ‘uit’ de spanning en bootsen zo de natuurlijke pendelbeweging van het lichaam na om de vastgelopen spanning alsnog af te voeren. En kijken daarbij waar je lichaam de zelfregulerende functie weer oppakt.

Omdat je pas ‘uit’ de spanning kan bewegen als je toegang hebt tot gevoelens van ontspanning, richten we ons op bewustwording van jouw interne en externe hulpbronnen. Deze hulpbronnen ondersteunen je verwerkingsproces.

Daarbij kan het zijn dat een (vecht/vlucht) beweging die ‘toen’ (tijdens de heftige gebeurtenis) niet gemaakt kon worden, alsnog kan worden afgemaakt. Na elke, meestal subtiele ontlading (afvoer van spanning) ervaren mensen vaak een afname van hun stress-symptomen en zo kan geleidelijk de rust in geest en lichaam terugkeren.

Lichaamswerk: 'Cranio Sacraal Therapie'

Met lichaamswerk wordt bedoeld dat gewerkt wordt met afgestemde aanraking. Dit kan een belangrijke aanvulling zijn op de 'Somatic Experiencing' methode ter bevordering van het natuurlijk herstel van je lichaam. De 'Cranio Sacraal Therapie' methode die ik gebruik is ontwikkeld door osteopaat John E. Upledger. ‘Cranio Sacraal therapie’ stimuleert het zelf genezend vermogen. Het is een zachte behandelmethode die zich richt op het opsporen, verbeteren en oplossen van blokkades in je lichaam.

Werkwijze

Bij deze behandelmethode lig je op (een matras) op een behandeltafel en draag je bij voorkeur niet knellende kleding. Met behulp van afgestemde, zachte, respectvolle aanraking maak ik contact met jouw lichaam. Als er ergens een blokkade zit, is dit voelbaar in je bindweefsel. Door zachte manuele technieken en gerichte aandacht te gebruiken kunnen blokkades in je bindweefsel als het ware 'ontdooien' en afgevoerd worden. Hierbij kan ontlading van soms lang vastgezette spanning en/of trauma plaatsvinden. Soms is dit proces puur fysiek waarbij je warmte of juist kou kan ervaren, stromen, schokjes of verschuivingen. Soms komen emoties en/of in het lichaam opgeslagen herinneringen voorbij die verbonden zijn met de plek waar op dat moment gewerkt wordt. Zo kan je lichaam op een diep niveau ontspannen en herstellen. En bewegen richting de natuurlijke balans.

'Systemisch Werk'

'Systemisch werk' (familieopstellingen) is ontwikkeld door Bert Hellinger en gaat over de plek die jij inneemt in een systeem, bijvoorbeeld je familiesysteem. Hoe verhoud je je tot anderen in dat systeem en wat voor dynamieken brengt dat met zich mee?
Systemische aspecten hebben invloed op ons welzijn en onze gezondheid. Zowel lichamelijk, psychisch als emotioneel. Daar zijn we ons echter meestal niet van bewust. Wanneer je bijvoorbeeld ergens in je leven (onbewust) iets op je schouders hebt genomen, dat eigenlijk van een ander is (een ouder bijvoorbeeld) en dus niet bij jou hoort, kan dat ongemerkt veel energie van je nemen. In zo’n geval kan het bijvoorbeeld verlichting geven, als dat wat van de ander is, symbolisch aan de betreffende persoon wordt teruggegeven. 

Werkwijze
In de sessies die ik geef heb ik oog voor systemische aspecten (zoals dynamieken en verstrikkingen) en kan het grotere plaatje van jouw klacht en dat wat het nodig heeft via een (individuele) opstelling meer helderheid geven. Bij een individuele opstelling geven we verschillende elementen met behulp van voorwerpen in de ruimte een plek. Zo maken we dat wat in jou leeft, zichtbaar. Ook werk ik soms met opstellingen met behulp van ons voorstellingsvermogen, zonder de elementen met behulp van voorwerpen echt in de ruimte op te stellen. 
Het mooie van ‘systemisch werk’ vind ik dat je (naast de familie) eigenlijk alles kan opstellen. Als we ‘je potentie’ bijvoorbeeld opstellen kun je door deze plek te voelen, ervaren hoe het is om daar contact mee te maken. Het opstellen van een 'klacht' of 'ziekte' kan de onderliggende oorzaak bloot leggen waarbij vaak ook helder wordt wat het nodig heeft om te bewegen richting herstel.